Aanmelden - KCRMW - Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Aanmelden

AanmeldenHebt u
interesse om mee te doen aan de kunstroute? We zijn steeds op zoek naar kunstenaars die hun passie en gedrevenheid in hun werk vertalen.
Elk jaar start het bestuur een nieuwe selectieronde.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmatrix waarbij gekeken wordt naar de technische vaardigheden, ontwikkeling, originaliteit en diversiteit van het werk. Daarnaast is de eigen stijl en de aantrekkelijkheid voor het publiek minstens zo belangrijk.


De 14e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren 2018 vindt dit jaar plaats op:
vrijdag 2
7 juli van 11-17 uur
zaterdag 2
8 juli van 11-17 uur
zondagmiddag
29 juli van 13-17 uur


Het thema is dit jaar 'Jacob Cats'.

U kunt zich
aanmelden voor deelname aan de 14e Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren (KCRMW) 2018 door het invullen van de vragenlijst (dit is het aanmeldingsformulier) .

Het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. MAAR voordat u begint.........Wij vragen ook naar een tekst waarin u uzelf en uw werk beschrijft (een soort van c.v.). Deze tekst plaatsen wij op de KCRMW website. Maak deze tekst daarom eerst voor u zelf, bijvoorbeeld in Word, voordat u start met de vragenlijst. De tekst kunt u dan vanuit Word in vraag 33 van de vragenlijst kopiëren.  
Voorbeelden kunt u bekijken op het tabblad 'Exposanten'.

Let op:  De Stichting KCRMW behoudt zich het recht voor om deelname te weigeren. De Stichting KCRMW streeft naar een bepaalde mate van kwaliteit en evenwichtige verdeling van de verschillende kunstvormen. Het maximum aantal te plaatsen deelnemers hangt af van het aantal deelnemende locaties. We streven naar een minimum aantal van 40 kunstenaars. Het maximum zal ongeveer 50 kunstenaars bedragen.

Overzichtstentoonstelling
Een overzichtstentoonstelling zal met grote waarschijnlijkheid worden georganiseerd in de Michaëlskerk in Grijpskerke. Deze zal geopend zijn in de maanden juli en augustus op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Dat betekent dat we dit jaar echt uiterlijk eind maart alle details van u moeten ontvangen, inclusief een goede foto van een kunstwerk. U bent verplicht voor deze overzichtstentoonstelling 1 kunstwerk in te dienen geïnspireerd op gedichten of gezegden van Jacob Cats. Dit kunstwerk dient 16 juni gereed te zijn voor expositie.

Het thema is dit jaar 'Jacob Cats'.
Jacob Cats (1577-1660) was eenenveertig jaar toen hij in 1618 debuteerde met zijn Silenus Alcibiadis, sive Proteus,
later
Sinne- en minnebeelden genoemd. Dus 400 jaar geleden. Een webpagina met citaten van Cats kunt u hier vinden.
De tekst of citaat, waarop uw kunstwerk is geïnspireerd, dient u gelijktijdig met het kunstwerk in te dienen voor de overzichtstentoonstelling. Deze tekst zal bij uw kunstwerk worden vermeld.

In het aanmeldingsformulier wordt gevraagd naar uw voorkeur voor expositie op een bepaalde locatie. Met uw voorkeur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. De stichting KCRMW behoudt zich echter het recht voor een locatie toe te wijzen aan een deelnemer. De stichting KCRMW tracht met haar keuze de route aantrekkelijk te houden voor de bezoeker door per jaar variatie aan te brengen in de samenstelling van kunst en locatie.

Uw verplichtingen:

  • U verplicht zich om tenminste 30% nieuw werk te exposeren ten opzichte van vorige exposities tijdens de KCRMW. Bedenk ook: Minder is Meer. U hoeft niet al uw werk te exposeren.

  • U verplicht zich eind mei een kunstwerk, geïnspireerd op teksten of citaten van Jacob Cats, gereed te hebben voor de overzichtstentoonstelling. Alleen dan wordt u toegelaten tot de Kunst- en Cultuurroute  Midden Walcheren van 27-29 juli 2018.

  • U verplicht zich aanwezig te zijn op de locatie tijdens de openstelling van de KCRMW van 27 tot en met 29 juli 2018.

  • U heeft het inschrijfgeld ad € 65 overgemaakt op rekening van de KCRMW. Ons bankrekeningnummer is NL77RABO0117589926 t.n.v. KCRMW te Serooskerke. Alleen na ontvangst van het deelnamebedrag zal uw aanmelding in behandeling worden genomen. Uiteraard wordt het deelnamebedrag teruggestort indien u niet wordt geplaatst.

  • U stuurt separaat een foto van u zelf en een foto van uw werk naar  info@kcrmw.nl  Alleen na ontvangst van de foto's en van uw c.v. (zie hiervoor vraag 17 op pagina 3 van het aanmeldingsformulier) zal uw aanmelding in behandeling worden genomen, De foto van uw kunstwerk mag door de KCRMW voor promotionele doeleinden worden gebruikt, uiteraard met bronvermelding.

  • U geeft met het aanmeldingsformulier toestemming om uw naam, kunstvorm, adres, emailadres en websiteadres (indien aanwezig) te vermelden in het programmaboekje en op de KCRMW website.
  • Let op: de KCRMW is niet aansprakelijk voor schade aan uw kunstwerk.
  • U bent aansprakelijk voor de door u veroorzaakte schade op de expositielocatie. De KCRMW beveelt daarom een WA-verzekering aan.Aanwijzingen voor het invullen van het aanmeldingsformulier:
Het aanmeldingsformulier bestaat uit een aantal delen:
het invullen van uw gegevens
het invullen van een aantal vragen
U kunt steeds naar een volgende pagina gaan door te klikken op de knop 'Verder' rechtsonder aan een pagina.
Vergeet u niet het invulformulier af te sluiten door te klikken op de knop 'Verder' als u aan het eind van de vragenlijst bent gekomen.

U kunt zich aanmelden tot  uiterlijk 31 maart 2018. Het bestuur zal in mei de voorlopige indeling van de kunstenaar en locatie bekendmaken.
Dank u wel voor uw aanmelding.
Alle informatie over de kunstroute zal ook op de  KCRMW website  worden geplaatst.

het bestuur van de KCRMW,
Jaap Boon
Netty Zegers
www.kcrmw.nl
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu