Culturele locaties - KCRMW - Kunst- en Cultuurroute Midden Walcheren

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Culturele locaties

Cultuur

Kerk Sint Laurens


Ten behoeve van de bewoners van Popkensburg en de omgeving daarvan werd ten oosten van het kasteel  een kerk gesticht. Deze was gewijd aan de Heilige Sint Laurentius. De eerste schriftelijke vermelding van de kerk dateert uit 1323. Eindelijk, op 22 maart 1640 viel het besluit om over te gaan tot herbouw van de oude kerk.Deze kreeg de volgende afmetingen: 'lang 68 Middelburgse voeten, breed binnen de muren 34 voeten en hoog boven de vloer 21 voeten. Boven de kap een toren groot 4 voeten in het vierkant. De stijlen van de toren dienen 23 voeten lang te zijn en de makelaar 10 voeten. Op de toren een vergulde haan en appel. Voor de ingang een houten portaal, gedekt met leien.' De bouw en de inrichting van de kerk zijn voorspoedig verlopen. Op 1 januari 1645 was het gebouw zover gereed dat er voor de eerste keer gepreekt kon worden.

Het Oude Brandspuithuis


In 1926 tekende de Middelburgse Architect Ing. Wondergem het “Plan voor den bouw van een stalling voor den lijkkoets- brandspuit,  droogtoren en 2 arrestantencellen”. In het zelfde jaar volgde de aanbesteding waarbij Aannemer G. Jobse  uit Serooskerke (W) voor 6483 gulden het werk werd gegund. De lijkkoets werd besteld bij de Fa. Oostwoud uit Franeker, de kosten bedroegen 1925,05 gulden.

Nu vindt u in het gebouw stichting Het Oude Brandspuithuis. 500 m2 genieten voor voor jong en oud!!!

Tentoonstelling in het Oude Brandspuithuis te Serooskerke.
vanaf 9 juli t/m 1 september met andere brandweervoertuigen tentoongesteld in Het oude Brandspuithuis.
De foto is van de legendarische Magirus brandweerauto uit 1931 die tijdens de oorlogsbranden in Middelburg dag en nacht heeft staan pompen.

Er is ook een overzicht van de ontwikkeling van de brandweer en ambulancehulpverlening, waarbij er voor de jeugd diverse activiteiten zijn. Bijvoorbeeld als brandweerman/vrouw de glijpaal af, in de brandweerauto en het blussen van een brand en redden van een pop!

Stichting Het Oude Brandspuithuis is te vinden in de Torenstraat, Serooskerke.
Toegang Brandspuithuis € 3, kinderen € 1,50. Tentoonstelling muziekklasje gratis.Molen ‘de Graanhalm’, Gapinge


Molen ‘de Graanhalm’ heeft meerdere voorgangers
gehad.
De oudste afbeelding waarop in Gapinge een molen
te zien is dateert uit 1696, afgebeeld in ‘De Nieuwe
Cronyk’ van Zeeland van Matthias Smallegange.
Nog steeds bepaalt de molen het dorpsgezicht van
Gapinge. De molenbiotoop lijkt in driehonderd jaar
nog nauwelijks veranderd!

Geopend: vrijdag en zaterdag


Torenkerk, Gapinge


De toren van de Gapingse dorpskerk dateert uit de
eerste helft van de vijftiende eeuw en heeft als enige
dorpskerk op Walcheren onbeschadigd de Tachtigjarige
Oorlog overleeft. De toren werd gebouwd
tegen een waarschijnlijk nog houten kerkje en was
opgetrokken op een H-vormige plattegrond. Dat wil
zeggen dat er een brede hoge onderdoorgang dwars
door de toren is aangebracht, zodat deze eigenlijk op
twee brede zijmuren rust.

Jacob Cats kasteeltje 't Munnikenhof, Grijpskerke


‘t Munnikenhof in Grijpskerke in Zeeland is in de dertiende
eeuw gesticht door de abdijheren van de Norbertijner
Abdij in Middelburg. Het kasteeltje diende
als buitenverblijf voor genoemde geestelijken en ook
voor de ontvangst van bijv. adellijke gasten. Rondom
het kasteeltje lagen oorspronkelijk fruitgaarden
en moestuinen. In de 17e eeuw is ’t Munnikenhof
in handen gekomen van Jacob Cats, de welbekende
dichter en staatsman. Deze heeft hier de meeste van
zijn gedichten geschreven. Jacob Cats heeft ook veel
betekend voor de ontwikkeling van de agrarische
sector in Zeeland. Zelf stichtte hij op de grond van ’t
Munnikenhof een boerderij.

Allen op zaterdag van 11-16 uur geopend voor publiek na aanmelding bij het naastgelegen 't Munnikenhof.

.

‘t Munnikenhof, Grijpskerke


Tot 1970 hebben het kasteeltje en de boerderij
steeds als één eigendom bij elkaar gehoord. Omstreeks
1992 werd op de boerderij, door de familie
Bierens, de minicamping ’t Munnikenhof in bedrijf
gesteld. In het najaar van 2004 werd het grootste
deel van het akkerland verkocht aan andere boeren
en namen Francien en Anton Maljaars de boerderij
over.
Annelies en Leendert Janse zijn momenteel de eigenaren van de minicamping.

De boerderij, het woonhuis en het voormalig
varkenshok zijn rijksmonument en zijn alle in het
voorjaar van 2005 gerestaureerd.

Geopend: op vrijdag en zaterdag is tijdens de kunstroute de theetuin geopend.

‘t Hof Ravestein, Grijpskerke


‘t Hof Ravestein is een bijzondere historische locatie.
De boerderij en de voormalige buiten is inmiddels
opgenomen in de Archeologische Monumentenkaart
van Zeeland. In 2014 is er een boek verschenen
over de zoektocht naar de geschiedenis van ‘t
Hof Ravestein. De geschiedenis van de bewoners,
het gebruik van de bebouwing en het terrein, het
landschap, het VOC-schip Ravesteyn en de archeologie
ter plekke zijn bijeengebracht in het boek ‘t
Hof Ravestein, Boerderij-Buitenplaats. Auteur is Tiny
Polderman.

Geopend: veijdag en zaterdag

Michaëlskerk, Grijpskerke


De eerste kerk van Grijpskerke moet in de middeleeuwen
in twee fasen tot stand zijn gekomen. Waarschijnlijk
was het een éénbeukig, recht gesloten
kerkje uit de 14e eeuw dat een eeuw later een uitbreiding
kreeg aan de Noordzijde.
Tussen 1572 en 1574 is dit gebouw totaal verwoest.
In 1584 was het nieuwe kerkgebouw van Grijpskerke
gereed, waarbij de twee al eerder bestaande beuken
werden gebruikt.
De overzichtstentoonstelling van de KCRMW is in deze kerk te bezichtigen op woensdag- en zaterdagmiddag t/m 1 september


Popkensburg, Sint Laurens


Tot aan het einde van de middeleeuwen werd het
dorp Sint Laurens vaak aangeduid met een andere
naam: Popkensburg. Het is de naam van een kasteel
dat eeuwenlang ten westen van het dorp heeft gestaan.
De geschiedenis van het kasteel en het dorp
zijn nauw met elkaar verweven. De woongemeenschap
is in 1986 tot stand gekomen. Het was oorspronkelijk
een boerderij. Er zijn 16 woningen, waarvan
2 in de voormalige boerenwoning.


Villa Welgelegen, Serooskerke


Op 8 september 1894 werd door J.A. Lantsheer de
eerste steen gelegd voor het Buitenhuis Vrederust,
later ‘’Huis Welgelegen’’ genoemd en daarna in
gebruik bij de Internationale Politie Organisatie in
Serooskerke (W). Op 13 april 1896 trok Maria Wilhelmina
van Vollenhoven, geboren in Amsterdam,
samen met haar gezelschapsdame Elise Bauer, geboren
in Chur (Zwitserland), in Huize Vrederust.

Momenteel is het in gebruik als hoofdkantoor van
het Serooskerkse Offshorebedrijf O.O.S. International.

Villa Welgelegen is niet open voor bezoek. Wel kunt u genieten van het park.

Johanneskerk, Serooskerke


De Johanneskerk te Serooskerke dateert in oorsprong
uit de vijftiende eeuw maar ontkwam in de
loop der eeuwen niet aan de nodige wijzigingen. Het
koor van de kerk werd tijdens het beleg van Middelburg
in de periode 1572-1574 met de grond gelijk
gemaakt en het kerkschip werd in de 17e eeuw verbouwd.
Opmerkelijk is dat de kerktoren onvoltooid
bleef; onder de latere houten kap is nog juist de aanzet
voor een derde torengeleiding te zien.
In de zuidelijke kerkmuur is een hardstenen grafmonument
van de vroegere ambachtsheer Phillibert
van Tuyll van Serooskerken en zijn vrouw Vincentia
Magdalena van Swieten te zien.

Geopend:
alledrie de dagen van 13:00 – 17:00 uur

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu